Rzeki Zakarpacia

Rzeki Zakarpacia

Wszystkie rzeki Zakarpacia należą do basenu rzeki Cisa, jaka biegnie wzdłuż południowej granicy obwodu. Niedaleko Rachowa Cisa Czarna i Cisa Biała łączą się w jedną, dając początek tej długiej wodnej arterii Zakarpacia. Największe jej dopływy to Tereswa, Terebla, Rika, Borżawa, Latorica i Uż.

Co siódma rzeka na Ukrainie zlokalizowana jest na Zakarpaciu. Większość rzek obwodu płynie przez Ukraińskie Karpaty, dlatego też należą do rzek typu górskiego. Rzeki, jakie biegną do Niziny Zakarpackiej, w dolnym ich biegu są rzekami równinnymi.

Woda w górnym biegu zakarpackich rzek jest najczystsza na Ukrainie. Niestety nie możemy tego powiedzieć o rzekach, jakie biegną niżej miejsc mieszkalnych, gdzie w większości oczyszczalnie wód są już stare bądź w ogóle nie działają.

Latorica

Rzeka Latorica

Czytaj więcej: Latorica

Rika

Rzeka Rika

Czytaj więcej: Rika

Cisa

Rzeka Cisa

Czytaj więcej: Cisa